Schoenmakerij Naessens - Van Deynse - winkelinrichting - schoemaker

Privacy ─ GDPR ─ Cookies

General Data Protection Regulation

Als onderneming zijn wij volgens de GPDR verplicht een aantal zaken na te leven inzake bescherming van persoonlijke gegevens.

Een belangrijk element in deze regelgeving is welke persoonlijke gegevens een onderneming bijhoudt en hoe die daar mee omgaat. Dit is in ons geval heel beperkt.

Wij doen (bewust) niet aan gerichte marketing via email, post, nieuwsbrieven of andere gerichte kanalen en houden bijgevolg geen klanteninformatie bij met dit doel. Wij berichten voornamelijk over onze activiteiten en diensten via onze website, facebook, google, instagram, pinterest en naar toekomst via eventuele nieuwe andere (nieuwe) sociale media en gaan er daarbij van uit dat de organisaties die deze kanalen beheren de geldende verplichtingen naleven. In principe worden dus ook geen cookies gebruikt. Mocht dit via één van deze kanalen toch het geval zijn, dan wij als gebruiker hier niet van op de hoogte.

Bij afgifte van herstellingen noteren wij (voor)naam en telefoon of gsm-nummer voor latere controle van de eigenaar van de afgegeven goederen en eventueel om contact te nemen in geval van onduidelijkheid of andere. Deze genoteerde informatie wordt bij afhaling van de herstelling of bestelling meegegeven aan de klant. Indien deze dat niet wenst, dan wordt deze info vernietigd.

Voor bepaalde herstellingen is bepaalde medische informatie noodzakelijk. Deze wordt lokaal bijgehouden. Het is in het belang van de klant dat we deze informatie en historiek bijhouden om de correcte uitvoering/aanpassingen te kunnen doen. Indien de klant dit niet wenst of wil dat de bijgehouden informatie vernietigd wordt, kan nadien ook geen garantie gegeven worden op bepaalde herstellingen.

De wettelijk nodige informatie voor facturatie aan (zakelijke) klanten die bijgehouden wordt, staat vermeld op facturen, offerten of contracten en is dezelfde als die beschikbaar is via de kruispuntbank of internationale bedrijven gegevensbank.